برگزیده » خبر و رویداد
کد خبر : 3938
سه شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۶

فراخوان مقاله پژوهش محور به زبان انگلیسی

فراخوان مقاله پژوهش محور به زبان انگلیسی

در راستای بازتولید راهبرد ساختاری طراح در حوزه انعکاس گسترده‌تر اندیشه و پژوهش طراح ایرانی، شماره آتی در قالبی پژوهش بنیاد تنها به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد. فراخوان رسمی گویای این رویکرد عام و موضوعیت خاص شماره آتی است: