سی و هفتمین شماره از دوهفته نامه «طراح امروز» (دهم تیر ماه ٩٧ ) در دو بخش فارسی و انگلیسی منتشر و توزیع شد.

 

در ادامه عناوین مطالب این شماره را می بینید:

 

🔸سخن روز:
-مدیای کاغذی هنوز قابل اعتمادترین است/ سروش بخت مینو
-از ناقد تا مولف راهی به جز تردید نیست/ بهرام هوشیار یوسفی
-زیرساخت های نوین شهر امروز/ سیدمهدی معینی
-نگاه خبره/ مصطفی بهزادفر

🔸در حاشیه در متن:
– از سلسله نشست های بازآفرینی تا حلقه دام تحقق آرمان های دوردست/ گروه رسانه ای طراح
-میانگستره، دوبلینی ها/رضا رحمتی راد

🔸ناقد:
-ستاره های سربی،فانوسک های خاموش/مهشید معتمد
-هدررفت سرمایه های ملی در فقدان مدیریت اصولی/لاله حلاج

🔸بازی جدی:
-وقتی بازی اشکنک ندارد/ بهرام هوشیار یوسفی
-به نام بازی،به کام هم افزایی/هانا میرخضری

🔸استارت آپ:
-پنج رفتار موثر ارگان ها و شرکت های طراحی محور/فاطمه باطنی
-هم افزایی/شکران رحیمی نژاد
-آبگینه،داستان یک استارت آپ/محمد سیمری

🔸 دوسیه:
– در جستجوی پلتفرمی برای تعامل نوآورانه
پای صحبت نوا توکلی مهر، نظریه پرداز فضای مصنوع

🔸Dossier
Landscape complexity resilience (LCS)/ Nava Tavakkoli Mehr

🔸Interview
-Dialogue with the city governance is the main tool of the Architecture/ Dr. Keyvan Shadman

-Road map/what happens during architecture? / B.H. Yousefi

🔸Critique
Architectural competitions and their risks in iran/Lale hallaj

🔸At a glance
An architect whith the wow factor…/ Soroosh Bakhtminoo

🔸Editorial
When mediatization changes the context of a profession/ Bahram Hooshyar Yousefi
.

دوهفته نامه طراح امروز شماره ۳۷