لذت فریب دادن

“عکس‌نگاری بهانه‌ای است برای شناخت، برای گفت‌وگو. فرصتی است که در آن مجالِ سخن گفتن از پدیده‌ای به نام معماری و عکاسی از آن فراهم‌آید. عکس‌نگاری بدون...

پیشخوان طراح امروز