نقدی بر معماری این روزهای تهران

امروزه در جامعه معماری ایران به خصوص در محافلی که معماری را جدی‌تر می‌گیرند، بحث‌های مفصلی در مورد معماری بی‌ارزش، بازاری و بی‌هویت و یا امثال آن در ...

گفت و گو