2020 / May / 28 | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

THE DESIGNER MEDIA GROUP

تبلیغات

شهر هوشمند، شهروندِ بازی‌وار

«…دوربین‌های مدار بسته کار گذاشته شده در خیابان، تعداد افراد پیاده موجود در پیاده‌رو را زیر نظر دارند، از همین رو نور تابشی چراغ‌های خیابان با ت...

دانش و فناوری