برجِ نامیزان

... برای اهالی رشته‌ی معماری، این برج‌البروجِ کبیرِ تهران، نماینده‌ی پرفورمنس‌هایی از زاها حدید، حافظی، گپ‌وگعده‌های معمارانه و زیبایی برج آزادی نیز ه...

شهر و منظر