… میل به مطالعه و کتاب‌خوانی در میان معماران و شهرسازان، همیشه زبانزد همگان بوده است. مطمئناً سهم بالایی از آمار سرانه مطالعه غیراجباری (غیردرسی) را معماران به‌تنهایی به دوش می‌کشند که این امر موجب افتخار است؛ لذا با رویکردهای فرهنگی «دوهفته‌نامه طراح امروز»، بر آن شدیم تا معرفی کتاب‌های مفید و یا جدید منتشر شده در حوزه معماری و شهرسازی را -هرچند بسیار مختصر- در دستور کار خود قرار داده و سهم کوچکی در اعتلای فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشیم….

ضمناً با هماهنگی انجام‌شده بین «مجموعه رسانه‌ای طراح» و «فروشگاه فکرنو»، می‌توانید کلیه کتاب‌های معماری و شهرسازی موردنیاز خود را با تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصد تهیه نمایید.
تلفن فروشگاه فکرنو: ۶۶۴۱۶۱۰۰ ۰۲۱
اینستاگرام: Fekreno
کانال تلگرام: Fekrenobook

.
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند: کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. «مک لوهان»


منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۷، نیمه دوم  آبان ماه ۱۳۹۵ ، حرفه نگاری، صفحه ۶

به قلم: آرش حیدریان


مفاهیم پایه در ایده‌پردازی طراحی معماری

تألیف: برت بیلفلد، سباستین ال‌خولی
ترجمه: دکتر شادی عزیزی، پریسا مقدم
مشخصات: ۱۲۸ صفحه، قطع رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۵
قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

.
هـر پروژه‌ی طراحـی بـا جسـتجو بـرای یافتـن یـک ایـده و یـا درک شـهودی از نحوه‌ی حـل مسـئله شـروع می‌شود. «ایده‌ی طراحـی»، شـروع یـک مسـیر طولانـی اسـت کـه در آن، طـراح «ایـده» را به‌دقت تعریـف می‌کند، آن را اصلاح می‌کند، بـه آن شـاخ و بـرگ می‌دهد و در راسـتای حـل مسـائل و پاسـخگویی بـه نیازهـا به‌گونه‌ای پیاپـی، نتایج به‌دست‌آمده را ارزیابـی و سپس رد می‌کند. موضوع محوری این کتاب، سـؤال سـاده و درعین‌حال پیچیده‌ی زیر اسـت: چگونـه ایده‌ی آغازین توسـعه می‌یابد؟

 

 

 

.

منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۷، نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۵ ، حرفه نگاری، صفحه ۶

به قلم: آرش حیدریان

.

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.