… میل به مطالعه و کتاب‌خوانی در میان معماران و شهرسازان، همیشه زبانزد همگان بوده است. مطمئناً سهم بالایی از آمار سرانه مطالعه غیراجباری (غیردرسی) را معماران به‌تنهایی به دوش می‌کشند که این امر موجب افتخار است؛ لذا با رویکردهای فرهنگی «دوهفته‌نامه طراح امروز»، بر آن شدیم تا معرفی کتاب‌های مفید و یا جدید منتشر شده در حوزه معماری و شهرسازی را -هرچند بسیار مختصر- در دستور کار خود قرار داده و سهم کوچکی در اعتلای فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشیم….

ضمناً با هماهنگی انجام‌شده بین «مجموعه رسانه‌ای طراح» و «فروشگاه فکرنو»، می‌توانید کلیه کتاب‌های معماری و شهرسازی موردنیاز خود را با تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصد تهیه نمایید.
تلفن فروشگاه فکرنو: ۶۶۴۱۶۱۰۰ ۰۲۱
اینستاگرام: Fekreno
کانال تلگرام: Fekrenobook

.
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند: کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. «مک لوهان»


منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۷، نیمه دوم  آبان ماه ۱۳۹۵ ، حرفه نگاری، صفحه ۶

به قلم: آرش حیدریان


مفاهیم پایه در طراحی فضا
تألیف: اولریخ اکسنر/ دتریش پرسل
ترجمه: دکتر شادی عزیزی، صفـورا اولنـج
مشخصات: ۱۲۰ صفحه، قطع رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۵
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

.
کتـاب فوق در مـورد حس‌های مختلفـی کـه افـراد بشـر بـه کار می‌گیرند تـا محیـط اطـراف خویـش را ادراک کنند، بحث می‌نماید. همچنین به تشریح اصـول پایـه کـه لازمـه طراحـی انـواع فضاهـا می‌باشد و عناصـر و ابـزار طراحـی فضائـی به کمک روش‌های طراحی شـخصی می‌پردازد؛ و درنهایت این کتاب تلاش دارد تا درک عمیق‌تری از ویژگی‌های مشـخص فضاهـا بیـان نمـوده و روش‌هایی ارائـه نمایـد کـه در آن طراحـان بتوانند از پیامدهای روش‌های انتخابی خویش آگاه گردند.

.

منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۷، نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۵ ، حرفه نگاری، صفحه ۶

به قلم: آرش حیدریان

.

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.