… «تنها دویدن» را همگان باید بیاموزند… فارغ از تلخی‌های شکست، فارغ از هر رقابتی با دیگران باید به‌سوی هدف دوید…دوید و تنها با خود مسابقه داد…


منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۲۹، نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۶ ، صفحه آخر ، صفحه ۱۶

به قلم: پرستو جعفری


نام نادر خلیلی، آشنا برای همه‌ی معماران است؛ کسی که با ابتکارها و خلاقیت‌هایی نظیر خانه‌های سرامیکی (گلتافتن) و طرح خود جهت اسکان بر روی کره‌ی ماه، انقلابی در صنعت ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت؛ با تکیه‌بر چهارعنصر کائنات به پا کرد و آوازه و شهرت خود را نه‌تنها در سطح ایران، بلکه در تمام نقاط دنیا گسترانید.

«تنها دویدن»، حاصل پنج سال گشت‌وگذار با موتورسیکلت و پژوهش و تحقیق میان روستاها و مناطق کویری ایران، برای به ثمر رساندن پروژه‌ی خانه‌های سرامیکی ست که توسط نادر خلیلی نوشته‌شده است. او در این کتاب با نثری ساده و روان، اتفاقات و فراز و نشیب‌های ۵ سال شکست و تلاش و درنهایت پیروزی‌اش را در پیش چشم خواننده قرار می‌دهد. نثری که فارغ از بحث‌های تخصصی معماری، درس زندگی به همراه دارد. خواننده به‌واسطه‌ی قلم روان و شیرین او، در طی این پنج سال در کنار اوست و تلخی شکست‌ها و شیرینی پیروزی‌ها را می‌چشد.
«تنها دویدن» را همگان باید بیاموزند… فارغ از تلخی‌های شکست، فارغ از هر رقابتی با دیگران باید به‌سوی هدف دوید…دوید و تنها با خود مسابقه داد…

.

.

منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۲۹، نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۶ ، صفحه آخر ، صفحه ۱۶

به قلم: پرستو جعفری

.

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.