سخن مدیرمسول شماره ۳۹ با این جملات تمام می‌شود: «این روزها ما هنوز «امید» را پاس می‌داریم، حتی اگر تمام شواهد بر علیه آن باشد. حضور جوان‌ها بر تارک این شماره خود دلیلی بر این مدعا است و اینکه ما به روح زندگی طراحانه باور داریم و این را با صدای بلند فریاد می‌زنیم…». طراح امروز با این شماره و با محتوای ذیل سعی دارد همراه روزهای دشوار باشد و در تعبیری «طراحی مقاومتی» را با گوشه چشمی به همدلی و نقد سازنده پیش ببرد…

?سخن روز:
-و آنـک مقابلــه بــا نا امیدی معمارانــــه!…/ سروش بخت مینو
-نگاهی اجمالی به سیر برنامه ریزی در شهرداری تهران/ از مسکّن‌های بی‌اثر تا درک نیاز به پیوند مغز استخوان…!/ بهرام هوشیار یوسفی
– «اقتصاد فرهنگی» در شهــــر امـــــروز / افروز فصیح
-آیا معمـــاری ایرانـــی همچنان ارزشمنـد اسـت؟ / آرش خارابــی

?در حاشیه در متن:
– اقتصاد؛ وجه تمایز معماری از طراحی!…/ نوا توکلی مهر
-پـــدیـــــده معمـار-فیلسوف / پویــا رنجبــر

?ناقد:
– جستاری در «نَحو» فضاهای شهری، پردیس چارســو (پرده‌های واقعیت در بزنگاه حضور) / نوا توکلی مهر

– کارنامه‌ یک‌ساله‌ شورای شهر: مقبول یا مردود؟/ مهشید معتمد

?بازی جدی:
-به بهانه معرفی سیم‌سیتی و سوپر‌سیتی | بـــازی‌های جــدی در برنامه‌ریزی شهری …/افروز فصیح

?استارت آپ:
-فقط با یک میلیون تومان…یک ایده برای تاسیس دفتر کوچک معماری/ لاله حلاج

? دوسیه:
– داستان «باشخصیت‌»های طهرانی…در گفت‌و‌گو بـا پـرستو و پـرناز آقایـی / مهرنوش سهیلی‌راد

?DOSSIER
Aghaei Sisters’ Urban Dolls
A Simplified Anatomy of the Openness Figures / Mehrnoosh Soheilirad

?URBAN IDENTITY
-On the lack of economic analysis of the housing market / Keyvan Shadman

-Saving Tabriz Pedestrian Plaza, IPAK |  The Story of a Lonely Plaza! / Laleh Hallaj

?INTERVIEW
Interview: Fatima Bateni, Design Strategist & UX Designer
“Time to transform from genius stylists to the strategic thinkers…”

?AT A GLANCE
-A Great Step Towards Well-being… / Soroosh Bakhtminoo

?EDITORIAL
-Thinking Like a Designer…! / Bahram Hooshyar Yousefi
.