2021 / October / 22 | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

THE DESIGNER MEDIA GROUP

تبلیغات

جستجوی ماهیتِ سنت در عقلانیتِ امروز

«من آن روحم که همیشه بر سر انکار است…. و این رفتاری است بر حق؛ زیرا هر آنچه وجود دارد دچار ویرانی است…». اگرچه این جملات سرکش از «گوته» فیلسوف نامدار ...

شهر و منظر